Noc w szkole z historią w tle

W dniu 12paździenika 2018r  z inicjatywy pedagoga szkolnego w   Zespole Szkół w Chocianowie odbyła się impreza integracyjna pn. „Noc w szkole”

Jej temat przewodni s – “Losy Polaków w Ostatnim Stuleciu”

  Hala sportowa  od godziny 18.00  otworzyła swe podwoje przed młodzieżą , która chciała w nieco inny, niekonwencjonalny sposób spędzić   czas z nauczycielami i kolegami.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie trzech klas z Zespołu Szkół w Chocianowie.

Zaproszenie przyjęła również  Pani   Teresa Marciniak   –  Prezes Zarządu Koła Sybiraków, która opowiadała  o losach Polaków zesłanych na Syberię, a także o losach swojej rodziny.  Spośród zaproszonych nauczycieli na spotkanie przyszła p. Dorota Krowiak ,  dzięki której młodzież   prezentowała   wiersze patriotyczne,  między innymi autorstwa zesłańców. Przywoływano  historie rodzinne, które zachowały się w  przekazach  ustnych   i w zapiskach krewnych uczniów.  Opowiadano  o  czasach  wojny i powojennych losach Polaków. Uczniowie ze wzruszeniem i zainteresowaniem słuchali tych bogatych w emocje  informacji.

Podczas nocy  był czas na wspomnienia z wyjazdu wolontariuszy na Ukrainę w ramach akcji  „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”, w którym, w czasie wakacji brali udział nasi uczniowie wraz z organizatorkami  i opiekunkami p. Beatą Rolską i p. Dorotą Krowiak.

Wieczorem wszyscy chętnie uczestniczyli w ognisku z grillem.

Zorganizowano też nocny  maraton filmowy. Był to  przegląd filmów o tematyce historycznej , wojennej, rozrywkowej. Nie obyło się też bez   zabaw, tańców,  quizów i  karaoke.  Nikt nie narzekał na nudę.

13.10.2018r. o  godzinie 7.30  uczniowie, po sprzątnięciu Sali,  opuści  budynek  szkoły bogatsi o nową wiedzę i miłe wspomnienia.

. Myślę, że również w Waszym odczuciu spełnił się zamysł tego spotkania  i oprócz integracji  mogliście poznać historię Polski,  zawiłe i trudne losy   Niepodległej!

Dziękuję za Wasze zaangażowanie i super postawę!

Beata Rolska

 

Dziękuję za Wasze zaangażowanie i super postawę!

Beata Rolska