Nowa formuła kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Chocianowie

W dniach 21 i 22 stycznia 2016 odbyły się pierwsze warsztaty praktyczne w ramach kształcenia dualnego oraz współpracy z firmą FEERUM S.A. z Chojnowa. Dwóch najlepszych uczniów technikum mechatronicznego – Michał Kołodyński i Paweł Sołowiej (klasa 3TA – grupa 1) – wyselekcjonowanych w trakcie zajęć zawodowych z kwalifikacji E.03 (Montaż Urządzeń i Systemów Mechatronicznych) pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych mgr inż. Macieja Piotrowskiego miało za zadanie wykonać montaż aparatów elektrycznych w szafie zasilającej.

W tym celu otrzymali obudowę szafki, niezbędne aparaty elektryczne, przewody elektryczne, akcesoria do montażu oraz narzędzia specjalistyczne. Po wcześniejszym zapoznaniu się ze schematem elektrycznym, musieli wspólnie wypracować rozmieszczenie aparatów elektrycznych w szafie, następnie dobierając odpowiednie długości przewodów wykonać tzw. „sznurowanie” wszystkich elementów za pomocą przewodów elektrycznych.

W trakcie montażu okablowania w szczególności musieli zwrócić uwagę na estetykę montażu oraz aby nie wykonać błędnych połączeń elektrycznych.  Po wykonaniu całej części praktycznej, pod nadzorem opiekuna nastąpiła próba uruchomienia obiektu oraz ewentualna korekta błędów.

Zajęcia te są zajęciami szczególnymi, gdyż uczniowie wykonują montaż konkretnego urządzenia elektrycznego na potrzeby firmy, w której będzie wykorzystywany.

Warsztaty te będą odbywały się cyklicznie, a najlepsi uczniowie w ramach nagrody odbędą miesięczny staż na terenie firmy FEERUM S.A.

Zajęcia te nie odbyłyby się, gdyby nie zaangażowanie przedstawiciela firmy FEERUM S.A. pana mgr inż. Pawła Janusza, który również jest absolwentem naszej szkoły w zawodzie technik mechatronik.