Nowe pomoce dydaktyczne

Miło nam poinformować, że dzięki darowiźnie patrona szkoły KGHM Polska Miedz S.A. przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych dla potrzeb kształcenia branżowego w zawodzie mechatronik Zespół Szkół w Chocianowie zakupił robota z widzeniem przemysłowym i 8 tabletów graficznych.

Tablet graficznyMyśląc o przeprowadzeniu lekcji online w kontekście sprzętu komputerowego należy wymienić: komputer, laptop, monitor, mikrofon i kamerkę internetową. W przypadku gdy jest się nauczycielem przedmiotów zawodowych mechatronicznych czy ścisłych taki sprzęt często okazuje się niewystarczający, zwłaszcza gdy chcemy precyzyjnie stworzyć grafikę układu mechatronicznego czy wyjaśnić skomplikowane działania na ułamkach. Na szczęście istnieje narzędzie, które ułatwia pracę belfrom. Jest nim tablet graficzny, na którym można wykonywać np. rysunki i wykresy, w sposób tak łatwy jakbyśmy pisali coś na kartce papieru, z jedną różnicą: efekty możemy prezentować bezpośrednio na monitorze komputera. Gdy uczeń prześle pracę do sprawdzenia, nauczyciel  może zakreślać błędy i nanosić poprawki. Od teraz takie tablety będące na wyposażeniu szkoły i pomogą nauczycielom usprawnić proces edukacyjny młodzieży.

RobotSzkolna pracownia została wyposażona także w robota z widzeniem przemysłowym. Jego posiadanie jest kolejnym krokiem placówki w drodze do urzeczywistnienia idei przemysłu 4.0.. Fabryki przyszłości będą bazować na maszynach zdolnych do samodzielnej nauki. Do tego niezbędny jest zmysł widzenia, umożliwiający skuteczny proces poznawczy oraz współpracę z człowiekiem i innymi maszynami. Zajęcia z wykorzystaniem „widzącego robota” pozwolą uczniowi nabyć praktyczne umiejętności obsługi robotów przemysłowych i innych nowoczesnych technologii. Uczeń, który do nas przyjdzie zdobędzie umiejętności bardzo cenione na dzisiejszym rynku pracy, który poszukuje specjalistów w dziedzinie nowych technologii.

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie klas mechatronicznych w kształceniu branżowym składają serdeczne podziękowania KGHM Polska Miedz S.A. za przekazanie środków za które zakupiono wszystkie wymienione pomoce, nieocenione w kształceniu oraz nowej „pandemicznej rzeczywistości”.