Nowe postępowanie przetargowe do 30 000 €

Nowe postępowanie do 30.000 € na:
„Wyposażenie pracowni zawodowych i pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Chocianowie”,
w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:
Zadanie 4: Wyposażenie pracowni turystyki w ramach Działania 5 w oprogramowanie;
w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy  o dofinansowanie projektu pn.:
„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Chocianowie poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaproszenie - zad. 4 - 04.10.2018 (1702 pobrania )
Zaproszenie - zad. 4 - 04.10.2018 (1750 pobrań )

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na część 1 (16 listopada 2018 r.) (1671 pobrań )
Zawiadomienia o wyborze oferty w część 2 (16 listopada 2018 r.) (1669 pobrań )
Zawiadomienia o wyborze oferty w część 3 (16 listopada 2018 r.) (1686 pobrań )