Nowe postępowanie przetargowe do 30 000 €

Nowe postępowanie do 30.000 € na:
„Wyposażenie pracowni zawodowych i pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Chocianowie”,
w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:
Zadanie 4: Wyposażenie pracowni turystyki w ramach Działania 5 w oprogramowanie;
w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy  o dofinansowanie projektu pn.:
„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Chocianowie poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaproszenie - zad. 4 - 04.10.2018 (1486 pobrań)
Zaproszenie - zad. 4 - 04.10.2018 (1543 pobrania)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na część 1 (16 listopada 2018 r.) (1423 pobrania)
Zawiadomienia o wyborze oferty w część 2 (16 listopada 2018 r.) (1443 pobrania)
Zawiadomienia o wyborze oferty w część 3 (16 listopada 2018 r.) (1437 pobrań)