W tym roku Zespół Szkół w Chocianowie podpisał umowę na realizację kolejnego projektu złożonego w konkursie 2020 programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry. Projekt będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Tak więc następne trzy grupy po 18 osób z klas technikum mechatronicznego, logistycznego i turystycznego będą mogły odbyć miesięczny stażu zagraniczny w Hiszpanii. Wygrany projekt o nazwie „Rozwój zawodowy poprzez praktykę zagraniczną” autorstwa Małgorzaty Tarasiuk, opiewa na kwotę 635 649,54 PLN. Czas realizacji obejmuje dwa lata, a pierwsza grupa wyjedzie na staż we wrześniu 2021 roku, a dwie pozostałe w lutym i w maju 2022 roku. Miejsca pracy dostosowane do profilu kształcenia i potrzeb rynku pracy  gwarantuje partner zagraniczny euroMind w Maladze i w Sewilli.

Grupa mechatroników odbędzie staż zawodowy w firmach w Sewilli i w Maladze, zajmujących się obróbką metalu w oparciu o obrabiarki sterowane numerycznie oraz w warsztatach samochodowych. Będą to firmy Grupo Dodox, Mecanizados Berlanga & Trillo – ByT, Mecanizados Malaga, Mecanizados y Fresados, Puertas Metálicas J. García e hijos, a  praktyka będzie obejmować zakres obsługi komputerowych sterowanych urządzeń numerycznych. Natomiast firmy samochodowe Fiat Italian Motor Village oraz Sewilla Wagen  zapewnią praktykę w zakresie serwisu, napraw uszkodzeń karoserii oraz wymiany oryginalnych części i akcesoriów. Grupa obsługi turystycznej odbędzie staż zawodowy w biurach turystycznych i hotelach tj. QQ Bikes, Segway Adventure Malaga, Ute Bobastro 2000 – Hermanos Campano, hotel Hilton Garten Inn Malaga, Soho Bahía. Uczniowie zdobędą tam doświadczenie zawodowe z zakresu obsługi klienta, planowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych, przygotowywania nowych ofert oraz obsługi hotelowej. Podobnie  grupa logistyczna odbędzie staż zawodowy w firmach w Sewilli lub w Maladze: Banco  de Alimentos de la Costa del Sol, de Paquetería – TIPSA, Carrefour Express, Worten w zakresie zarządzania inwentarzem, dystrybucją towarów, transportem i magazynowaniem.

Przewidziany też jest bogaty program kulturowy tj. wycieczki, zwiedzanie miasta, atrakcje typu Tapas Night, Corrida itp.  Ponadto uczniowie odbędą dwutygodniowy, intensywny kurs języka hiszpańskiego na poziomie A1, który będzie wykładany w języku angielskim. Wszystko finansowane będzie ze środków unijnych, ale też przy wsparciu starostwa powiatowego, które pożyczy szkole 20% kwoty budżetu projektu. Kwota ta wróci do starostwa po rozliczeniu projektu.

Zdobyte doświadczenie jest szczególnie ważne w momencie ukończenia szkoły i perspektywie pomyślnego przystąpienia do Zewnętrznego Egzaminu Zawodowego oraz w przypadku poszukiwania pracy. Dodatkowo tak bogate doświadczenie zawodowe jest gwarancją zdobycia pracy w wielu nowoczesnych zakładach przemysłowych, a także w obiektach obsługi turystycznej. Staż zakończy się wydaniem imiennego Certyfikatu oraz dokumentu Europass-Mobilność potwierdzającego nabyte umiejętności zawodowe. Będzie to bardzo ważny dokument ułatwiający znalezienie pracy przyszłym absolwentom Technikum Zespołu Szkół w Chocianowie. Natomiast pozyskane praktyczne doświadczenia pozwolą na korelację umiejętności kształconych w szkole z potrzebami i wymaganiami nowoczesnego rynku pracy. Duże znaczenie będzie miała również dobra znajomość języka obcego zawodowego. W efekcie uczniowie zyskają szansę na udany start zawodowy, a sam udział w stażu gwarantuje im rozwój zawodowy i osobisty.