Ochrona środowiska naturalnego lasów chocianowskich

W dniu 7 maja 2019 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Ochrona środowiska naturalnego lasów chocianowskich”. Zajęcia realizowane w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2019. Działanie przeprowadzone dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu Nadleśnictwa Chocianów. W warsztacie udział wzięło dziesięcioro uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie.

Zajęcia rozpoczęły się od przejścia pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie oficjalnie rozpoczęły się warsztaty. Warsztaty poprowadził pan Paweł Pawłowski specjalista ds. edukacji leśnej w chocianowskim Nadleśnictwie. Grupa przeszła część trasy przebiegającej Ścieżką Przyrodniczą „Uroczysko Czarne Stawy”. Po drodze młodzież dowiedziała się wielu ciekawych informacji dotyczących lokalnej fauny i flory, a część okazów mogła również zobaczyć. Prowadzący zajęcia poruszał również kwestie problemów ochrony środowiska naturalnego na terenach Rezerwatu Przyrody „Czarne Stawy”.

Na zakończenie warsztatów odbyło się ognisko ze wspólnym pieczeniem kiełbasek.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatu:
Piotr Machoń.

Piotr Machoń

szkolny koordynator

edukacji ekologicznej