Ogłoszenie i zapytanie ofertowe – realizacja kursów specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie

Realizacja kursów specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie w ramach projektu pn.: „Wspieramy zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego