Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi
Organizacja i Przeprowadzenie kursów dla uczniów oraz kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół w Chocianowie
Część 2: Kurs Animatora Czasu Wolnego

Ogłoszenie o wykonaniu umowy (02-07-2021r.) (998 pobrań )