SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8)
na:
1. Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów
2. Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego
W ramach projektu pn.: „Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa