Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (POWYŻEJ 130 TYS. ZŁOTYCH) na:

Organizację i przeprowadzenie kursów dla uczniów oraz kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół w Chocianowie Szkół