Otwarcie szkoły dla interesantów

Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 19/2020 z dnia 08 maja 2020 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie zamknięcia Starostwa Powiatowego w Polkowicach oraz jednostek organizacyjnych powiatu dla interesantów, informujemy o otwarciu szkoły dla interesantów.

W szkole obsługiwane będą wyłącznie sprawy, których nie można załatwić za pośrednictwem komunikatorów elektronicznych.

Sekretariat przyjmuje interesantów w godz. 9.00-14.00

W związku z sytuacją epidemii na terenie szkoły obowiązuje przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa:

  1. Każda osoba wchodząca na teren szkoły powinna mieć maseczkę na ustach i nosie oraz jednorazowe rękawiczki.
  2. Przy wejściu korzystamy ze środka dezynfekującego ręce

Ponadto informujemy, że w dalszym ciągu kontynuujemy:

  •  zdalne nauczanie uczniów Zespołu Szkół ze wszystkich przedmiotów nauczania
  •  przekazywanie dokumentów absolwentom klas maturalnych
  •  zachowanie powyższych zasad bezpieczeństwa i wejścia na teren szkoły uczniów lub ich rodziców

Do korespondencji przypominamy aktualny  adres e-mailowy szkoły: chzs@poczta.onet.pl