Otwarta firma – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Dzięki współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, w dniach 14-20 listopada 2011 roku, w Zespole Szkół w Chocianowie, został zorganizowany Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w ponad 100 krajach.

Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Celem jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

Przewodniczącym Komitetu Honorowego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce jest Pan Waldemar Pawlak, Wicepremier RP i Minister Gospodarki.

Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Honorowego przyjęli także znani politycy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji propagujących wiedzę ekonomiczną, redaktorzy naczelni mediów. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych projekt “Otwarta firma” realizowany był w module “Biznes przy tablicy“. Dzięki życzliwości firm, które włączyły się do współpracy, szkoła otrzymała możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy.

Uczniowie uczestnicząc w projekcie “Otwarta firma” mieli szansę przekonać się, że wiedza jest nieodłącznym czynnikiem sukcesu i ma wymierny efekt w postaci lepszego funkcjonowania w dorosłym życiu. Dlatego też szczególnego znaczenia nabiera możliwość spotkania z pracownikami różnego typu przedsiębiorstw, banków, biur maklerskich, doradców finansowych itd.

Wśród firm, które zaprezentowały swój profil działalności, włączając się do akcji “Otwarta firma” znalazły się m. in:

  • Voith Industrial Services Sp. z o.o. w Polkowicach
  • Biuro Podróży “Dream Travel” w Lubinie
  • Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach
  • Nadleśnictwo Chocianów
  • FHU “Tops” s.c. w Jakubowie Lubińskim

Wszystkim firmą serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w przedsiębiorczą edukację młodzieży i współpracę.