Patronat KGHM

KGHM Polska Miedź S.A.  od zawsze angażuje się we współpracę z lokalnymi szkołami, kształcącymi w zawodach istotnych z perspektywy zatrudnienia w naszej organizacji. W 2018 roku postanowiono nadać oficjalne ramy tej współpracy i tak powstał program „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej” Celem projektu jest kształcenie młodych ludzi, którzy w ramach współpracy na linii Szkoła – KGHM mają możliwość zdobywania wiedzy zgodnej z realnymi wymaganiami biznesu oraz najnowszymi osiągnięciami przemysłu miedziowego. A od kogo najlepiej się nauczyć, jak nie od najlepszych?