Piątek 14.10.2011r. wolny

Piątek, 14 października 2011 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.