A.Malik-Demiańczuk (MA)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10- 8:55 3TLP-1/2 org. mag 111
1TL mag. dystryb 111
2TTL-2/2 org. mag 111
  2TTL-2/2 gosp. mag 111
2 9:00- 9:45 3TLP-2/2 org. mag 111
3TLP-2/2 proc. mag-sp 111
2TTL-2/2 mag. przypro 111
  2TTL-2/2 gosp. mag 111
3 9:50-10:35 1TL mag. dystryb 111
3TLP-2/2 proc. mag 111
2TTL-2/2 mag. przypro 111
2TTL-2/2 mag. dystryb 111
3TLP-1/2 org. mag 111
4 10:55-11:40 2TTL-2/2 org. mag 111
1TL gosp. mag 111
1TL gosp. mag 111
2TTL-2/2 mag. dystryb 111
3TLP-1/2 proc. mag 111
5 11:50-12:35 2TTL-2/2 org. mag 111
  3TLP gosp. mag 111
3TLP-2/2 proc. mag 111
3TLG log. tran 111
6 12:45-13:30 3TLP-2/2 proc. mag-sp 111
  3TLP-1/2 proc. mag 111
3TLP-2/2 org. mag 111
3TLG log. tran 111
7 13:35-14:20 3TLP gosp. mag 111
3TLP-2/2 proc. mag 111
3TLP-1/2 proc. mag 111
1TL zaj.zwych 111
2TTL-2/2 mag. przypro 111
8 14:25-15:10   3TLP-2/2 proc. mag-sp 111
     
Obowiązuje od: 04 maja 2022r.
Drukuj plan
wygenerowano 29.04.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum