114 montaż
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55 MP 3TAP-2/2 mont elem ur
MP 1A-1/2 stosow.elem.
MP 2A-2/2 mont elem ur
  MP 2A-2/2 mont elem ur
2 9:00- 9:45 MP 3TAP-2/2 mont elem ur
MP 1A-1/2 stosow.elem.
MP 2A-2/2 mont elem ur
AU 2A-1/2 j.niemiecki
MP 2A-2/2 mont elem ur
3 9:50-10:35 MP 3TAP-2/2 mont elem ur
MP 1A-2/2 stosow.elem.
MP 2A-2/2 mont elem ur
  MP 2A-2/2 mont elem ur
4 10:55-11:40 MP 2TA-2/2 mont elem ur
MP 1A-2/2 stosow.elem.
MP 2A-2/2 mont elem ur
KD 3TLG-1/2 j.angielski
MP 2A-2/2 mont elem ur
5 11:50-12:35 MP 2TA-2/2 mont elem ur
MP 3TBP-2/2 mont elem ur
MP 3AG mont.- uruch
   
6 12:45-13:30 MP 2TA-2/2 mont elem ur
MP 3TBP-2/2 mont elem ur
MP 3AG mont.- uruch
   
7 13:35-14:20 MP 2TA-2/2 mont elem ur
MP 3TBP-2/2 mont elem ur
MP 3AG mont.- uruch
MP 3TAG-2/2 mont elem ur
 
8 14:25-15:10 MP 2TA-2/2 mont elem ur
MP 4TLM-2/2 eks urzadzeń
MP 3TBP zaj.zwych
MP 3TAG-2/2 mont elem ur
 
9 15:15-16:00   MP 4TLM-2/2 eks urzadzeń
  MP 3TAG-2/2 mont elem ur
 
10 16:00-16:45   MP 4TLM-2/2 eks urzadzeń
  MP 3TAG-2/2 mont elem ur
 
11 16:45-17:30   MP 4TLM-2/2 eks urzadzeń
  MP 3TAG-2/2 mont elem ur
 
12 17:40-18:25   MP 4TLM-2/2 eks urzadzeń
4TA-2/2 eksp i progr
MP 3TAG-2/2 mont elem ur
 
13 18:25-19:10   MP 4TLM-2/2 eks urzadzeń
4TA-2/2 eksp i progr
   
14 19:10-19:55     4TA-2/2 eksp i progr
   
15 19:55-20:40     4TA-2/2 eksp i progr
   
Obowi±zuje od: 11 paĽdziernik 2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 2021-10-08
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum