208 Język polski
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10- 8:55   AO 1TL Historia
    AO 2TTM Historia
2 9:00- 9:45   AO 2TTM hist.i teraź
  AO 2TT hist.i teraź
AO 1BW hist.i teraź
3 9:50-10:35 AW 2BB J. polski
AO 2TLA hist.i teraź
AO 1TTL hist.i teraź
AO 1TMB hist.i teraź
AO 4TTL WOS
4 10:55-11:40 MG 1TL religia
AO 1TT Zaj. wych.
  AO 3A WOS
AO 1BM hist.i teraź
5 11:50-12:35 MG 3TA religia
AO 3B WOS
AO 2TM hist.i teraź
AO 2TTM Historia
AO 1TL hist.i teraź
6 12:45-13:30 JK 3TTM-1/2 Geog.tur.
  AO 1TT Historia
AO 1TMA hist.i teraź
AO 1TL Historia
7 13:35-14:20 MG 1TL religia
  AO 2TLB hist.i teraź
AO 1TT Historia
AO 4TA WOS
8 14:25-15:10 MG 2TTM,2TT religia
    AO 1TT hist.i teraź
 
Drukuj plan
wygenerowano 20.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum