PODSUMOWANIE PROJEKTÓW STAŻY ZAGRANICZNYCH

W dniu 14.05.2024r. w Zespole Szkół w Chocianowie odbyła się niezwykła uroczystość podsumowania 20 lat realizacji projektów staży zagranicznych. Zwieńczeniem tego  zdarzenia była retrospekcja ostatniego projektu zrealizowanego w ramach akredytacji. Wśród zaproszonych gości na uroczystość podsumowania przybyli: Wicestarosta Polkowicki pan Jan Wojtowicz, Starsza Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pani Jolanta Małek-Kot, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Polkowickiego pan Piotr Wandycz, Członek Zarządu Powiatu Polkowickiego pani Beata Rolska, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Elżbieta Faluta, rodzice oraz uczniowie i uczennice technikum przebywający na stażu w Hiszpanii. Nie zabrakło oczywiście Dyrekcji szkoły oraz nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie. Wszyscy mieli okazję zapoznać się z ideą i korzyściami jakie zostały uzyskane w wyniku realizacji projektów wyjazdu na staże zagraniczne. Pani Małgorzata Tarasiuk jako koordynator projektu opracowała broszury obejmujące 20 lat realizacji projektów Leonardo da Vinci i ERASMUS+ oraz przedstawiające ostatni projekt. Broszury otrzymali zaproszeni goście i rodzice. Natomiast w czasie podsumowania został przedstawiony rys historyczny oraz zmiany jakie dokonywano w trakcie realizacji poszczególnych projektów. Łącznie w ciągu minionych 20 lat odbyło się 25 miesięcznych wyjazdów na staże zagraniczne, z których skorzystało łącznie 542 stażystów w tym 412 uczniów i 130 uczennic. Dodatkowo odbyły się dwa wyjazdy na kurs językowy i na Job Shadowing, z których skorzystało 12 nauczycieli.

W pierwszych latach tej niesamowitej przygody z projektami mobilności na staż wyjeżdżali tylko mechatronicy. Najpierw w 2004 roku do Zwickau do Instytutu Kształcenia we współpracy z Volkswagen Motor Polska, a potem do Lipska, gdzie partnerem wspomagającym była Europa Haus. Partner niemiecki zapewniał uczniom praktyki najpierw w zakładzie Lintec, a potem w warsztatach i salonach samochodowych oraz firmach usługowych i serwisowych. Od 2014 roku projektem objęci zostali także uczniowie z technikum Obsługi turystycznej. Praktyki w Hiszpanii zapewniał partner Euromind, a odbywały się one w hotelach na restauracji, w kuchni i na recepcji. Początkowo turyści wyjeżdżali do Sewilli w  Hiszpanii, a mechatronicy nadal odbywali praktykę w Niemczech. Dopiero w 2017r. po raz pierwszy mechatronicy wyjechali do Walencji w Hiszpanii, a rok później już razem z turystami byli w Sewilli. Partner hiszpański Euromind zapewnił praktyki mechatronikom przy obsłudze maszyn CNC i w warsztatach samochodowych. W ostatnich latach wszystkie grupy odbywały staże w Hiszpanii w Maladze. Od 2020 roku do projektu włączono jeszcze techników logistyków, którzy odbywali praktykę w sklepach i firmach transportowych. Obecnie projekty są już realizowane w ramach zdobytej Akredytacji. Oprócz uczniów w 2020 roku do Malagi na kurs językowy wyjechali nauczyciele, a w 2024 roku kadra przebywała w Maladze na Obserwacji Pracy.

Obok praktyki zawodowej i rozwoju językowego zawsze dbano o bogate programy kulturowe przepełnione wycieczkami, zwiedzaniem i poznawaniem kultury danego kraju i regionu Niemiec oraz Hiszpanii. Z roku na rok podnoszona była jakość realizowanych projektów i zostało to docenione w 2023 roku, ponieważ Szkoła była nominowana w EDUINSPIRACJACH w kategorii Synergia dla edukacji. Szczegółowa relacja przedstawiona przez panią Małgorzatę Tarasiuk została uzupełniona poprzez wyświetlenie prezentacji zawierającej informację o wszystkich zrealizowanych projektach. Dodatkowo została przygotowana wystawa zdjęciowa z poszczególnych wyjazdów młodzieży.

W drugiej części uroczystości nastąpiło podsumowanie ostatniego projektu zrealizowanego w ramach Akredytacji, który obejmował wyjazd uczniów i nauczycieli. Przebieg pobytu na stażu grupy uczniów zrelacjonowała koordynator pani Małgorzata Tarasiuk, po czym wszyscy mieli przyjemność obejrzeć prezentację przedstawiającą relację z pobytu młodzieży w Maladze. Była to grupa 8 uczniów technikum mechatronicznego oraz 5 uczennic technikum organizacji turystyki, którzy odbyli czterotygodniowy staż w Maladze w listopadzie 2023r. Mechatronicy zdobywali doświadczenie zawodowe w zakładach pracując głównie jako operatorzy maszyn CNC, a były to firmy zajmujące się obróbką metalu w oparciu o obrabiarki sterowane numerycznie tj.: Aeromill S.L., Indeco Automovil Europa S.L. i Inesma-Instalaciones Especiales Malagueñas S.L. Natomiast uczennice z organizacji turystyki zdobywały doświadczenie zawodowe jako kelnerzy w hotelach i restauracjach tj. Hotel Casual Málaga del Mar – Pricetoroom S.L.  i Brunch IT – Desani Group S.L. Cała grupa odwiedziła też Muzeum Motoryzacji i Mody obfitujące we wspaniałe samochody, silniki i ubrania z różnych epok. Dodatkowo młodzież zaliczyła na miejscu intensywny kurs języka hiszpańskiego na poziomie A2. Odbyły się trzy wycieczki. Pierwsza to oczywiście Malaga Tour, druga z ekstremalnymi wrażeniami do wąwozu Caminito del Rey szlakiem Króla wśród stromych ścian wapiennych i trzecia do Sewilii. Odbył się też rejs Katamaranem po Morzu Śródziemnym. W wolnych chwilach toczone były rozgrywki ping ponga, koszykówki oraz piłki siatkowej na plaży. Były też wyjścia do Muzeum Malagi, do Muzeum Pablo Picasso i wejście na Wzgórze Wiktorii oraz na Wzgórze Alcazaba, gdzie znajdują się ruiny zamku i fortyfikacje Gibralfaro. Po przedstawionej prezentacji był też czas dla uczestników stażu, którzy mogli opowiedzieć o swoich doświadczeniach i pochwalić się zdobytymi umiejętnościami w dziedzinie obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie oraz obsługi prestiżowych restauracji. Uczestnicy i uczestniczki stażu bardzo chętnie dzielili się swoimi wrażeniami i opowiadali również o zrealizowanym programie kulturowym, o zwiedzaniu, odbytych wycieczkach i spędzaniu wolnego czasu. Wszyscy przyznali, że chcieliby jeszcze raz odbyć taką praktykę, bo była to przygoda ich życia. Na koniec uczestnicy otrzymali Certyfikaty z wyszczególnionymi umiejętnościami potwierdzone przez partnerów projektu, Certyfikaty z Kursu Językowego oraz przygotowane i potwierdzone przez Krajowe Centrum Europass międzynarodowe dokumenty Europass Mobilność. Kolejny raz nasi uczniowie spisali się na medal, ponieważ wszyscy uczestnicy uzyskali najwyższe celujące oceny zarówno z kursu języka hiszpańskiego jak i z odbytej praktyki.  

W dalszej części uroczystości koordynator pani Małgorzata Tarasiuk podsumowała przebieg zrealizowanego wyjazdu kadry na Job Shadowing, w którym brały udział dwie nauczycielki związane z kształceniem zawodowym w branży logistycznej. Dzięki obserwacji pracy Panie poznały metodykę praktycznej nauki zawodu w Hiszpanii. Zgodnie ze swoim profilem i specjalizacją odwiedziły one firmy logistyczne między innymi Servicio Técnico oficjalną firmę Samsung – Telemalaga S.L., Camacho Studio Fotografía, Centro Juguete S.L. i PEPCO (DEALZ ESPAÑA, S.L.). Dzięki pobytowi w Maladze poznały zasady funkcjonowania firm hiszpańskich na rynku stacjonarnym oraz internetowym. Wśród umiejętności, które doskonaliły w czasie Job Shadowing były między innymi organizacja wysyłek, pakowanie paczek, zlecanie zamówień, organizacja transportu, obsługa i współpraca z firmami kurierskimi, poznano różne systemy logistyczne, nauczono się wystawiania produktów na aukcjach. Zapoznały się też z funkcjonowaniem transportu morskiego. Dodatkowo kadra nauczycielska zetknęła się z kulturą i tradycjami regionu Malagi oraz udoskonaliła umiejętności zawodowe i językowe. Odbyły się wycieczki do Kordoby i Grenady. W programie była też wizyta w Muzeum Malagi i w Muzeum Pablo Picasso. Również z pobytu nauczycieli w Maladze wszyscy mieli przyjemność obejrzeć prezentację. Podobnie jak uczniowie uczestniczki Job Shadowing otrzymały Certyfikaty z wyszczególnionymi umiejętnościami potwierdzone przez partnerów projektu oraz przygotowane i potwierdzone przez Krajowe Centrum Europass międzynarodowe dokumenty Europass Mobilność. Nauczycielki też podzieliły się swoimi wrażeniami z pobytu w Maladze. Na koniec wszyscy udali się na poczęstunek do czytelni i tam odbyła się ostatnia mniej oficjalna część uroczystości przy kawie, cieście i pysznym torcie.

                                                                                              Tarasiuk Małgorzata

                                                                                   Szkolny Koordynator Projektu