Podsumowanie Projektu “Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego”

Projekt  „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

W dniu 16.12.2015 r. odbyło się uroczyste podsumowanie miesięcznego stażu młodzieży w Lipsku i Sewilii. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście na czele ze starostą Markiem Tramś oraz członkiem zarządu powiatu polkowickiego panem Romanem Kowalskim. Obecni byli również przedstawiciele zakładów tj. p. Agnieszka Stefanko przedstawiciel zakładu Volkswagen Motor Polska w Polkowicach, Dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Małgorzata Tarasiuk jako koordynator projektu o nazwie „Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego” opracowała też broszurkę ze stażu, którą otrzymali zaproszeni goście i przedstawiła w czasie podsumowania szczegółowy raport z przebiegu realizacji projektu.

Następnie wszyscy mieli przyjemność obejrzeć prezentacje na temat przebiegu stażu w Lipsku i Sewilli, którą przygotowała M. Tarasiuk przy współpracy z W. Wróblem. Oczywiście był też czas dla uczestników stażu, którzy mieli okazję opowiedzieć o swoich doświadczeniach i pochwalić się zdobytymi umiejętnościami w dziedzinie napraw i serwisowania samochodów oraz obsługi prestiżowych hoteli. Nie obyło się bez podziękowań dla opiekunów grup.

Na koniec jeszcze uczestnicy otrzymali Certyfikaty z wyszczególnionymi umiejętnościami potwierdzone przez partnerów projektu oraz przygotowane i potwierdzone przez Krajowe Centrum Europass dokumenty Europass Mobilność.

Uroczystość podsumowania stażu została nagrana i udokumentowana w formie zdjęć. Po uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez wdzięcznych rodziców.