W dniu 21.04.2021r. odbyło się podsumowanie realizacji kursu językowego nauczycieli Zespołu Szkół w Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS+. Ze względu na obostrzenia sanitarne tym razem wykorzystano do tego celu platformę TEAMS, gdzie zgromadziło się całe grono pedagogiczne. Zaproszono też władze Powiatu Polkowickiego i Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów, których przedstawiciele dołączyli do spotkania.

Wszyscy mieli okazję zapoznać się z ideą i korzyściami jakie zostały uzyskane w wyniku realizacji projektu wyjazdu na kurs językowy kadry. Koordynator Pani Małgorzata Tarasiuk opracowała broszurkę z kursu i przedstawiła w czasie podsumowania szczegółowy raport z przebiegu realizacji projektu. Następnie wszyscy mieli przyjemność obejrzeć prezentację na temat przebiegu szkolenia w Maladze. Oczywiście był też czas dla uczestników kursu, którzy mieli okazję opowiedzieć o swoich doświadczeniach i pochwalić się zdobytymi umiejętnościami. Uczestnicy i uczestniczki kursu opowiadali również o zrealizowanym programie kulturowym, o zwiedzaniu i spędzaniu wolnego czasu.

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Chocianowie po raz pierwszy w ten sposób doskonaliła swoje umiejętności przebywając na kursie językowym w Maladze. Kurs przeprowadziła firma iDevelop, stanowiąca oddział Grupy euroMind, z którą szkoła współpracuje w ramach realizacji staży uczniowskich, a szkoleniem objęto 10 uczestników z kadry pedagogicznej, będących nauczycielami różnych specjalności. Warunkiem udziału była chęć nauki lub doskonalenia znajomości języka angielskiego, co obecnie wykorzystywane jest bardzo często dla celów zawodowych. Dodatkowo uczestnictwo w kursie przyczyniło się do poznania przez nauczycieli ciekawych metod i innowacji, które wykorzystają do stymulowania uczniów do samokształcenia. Obecne nauczanie wymaga korzystania z innowacyjnych rozwiązań i nabywania nowych kompetencji przez nauczycieli.

Partnerzy projektów

Oprócz zdobywania wiedzy uczestnicy nawiązali znajomość i przyjacielskie relacje z nauczycielami z Chorwacji. Zacieśniano więzi europejskie na różnych płaszczyznach zarówno personalnych, kulturowych jak i zawodowych. Była możliwość poznania innych systemów kształcenia i tradycji kulturowych. Szlifując znajomość języka angielskiego, nauczyciele poznawali także kulturę Hiszpanii. Grupa w ramach projektu miała zagwarantowane oprócz zakwaterowania, biletów na transport komunikacją miejską i kursu języka angielskiego, również degustację hiszpańskich potraw, zwiedzanie miasta tj. Malaga Tour i rejs katamaranem.  Wśród odwiedzanych miejsc w Maladze znalazły się: Plac Pablo Picasso, Katedra, ruiny Teatru Rzymskiego, Zamek Alcazaba, Targowisko Atarazanas, deptak i plaża Malagueta, Muzeum Pablo Picasso i Antonio Banderasa.

Udział w projekcie był dla wszystkich wzbogacającym doświadczeniem, a dzięki podniesieniu kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej, stał się silną motywacja do dalszego profesjonalnego rozwoju. Wszyscy z sukcesem ukończyli kurs i otrzymali imienny Certyfikat oraz dokument Europass-Mobilność potwierdzający nabyte umiejętności językowe. Całość finansowana była ze środków unijnych, ale też przy wsparciu starostwa powiatowego, które pożyczyło szkole 20% kwoty budżetu projektu. Kwota ta wróci do starostwa po rozliczeniu projektu.

powiat i szkoła

W dalszej części spotkania przedstawiono realizację dużego projektu wyjazdów uczniów na miesięczny staż zawodowy, który obejmuje trzy grupy stażystów i  w 2020 roku mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią udało się zrealizować pomyślnie dwa wyjazdy grup 18 osobowych dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Chocianowie w ramach projektu o nazwie Praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę”, z programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Pierwsza grupa uczniów technikum mechatronicznego i uczennic technikum obsługi turystycznej w lutym 2020 roku odbyła staż w Maladze, natomiast druga składająca się z uczniów technikum mechatronicznego i uczennic technikum logistycznego, realizowała swój miesięczny staż zawodowy w Sewilli w październiku. W ramach tego samego projektu w czerwcu 2021 roku wyjedzie na staż do Hiszpanii ostatnia 18-osobowa grupa uczniów i uczennic. Ciekawe miejsca pracy dostosowane do profilu kształcenia i potrzeb rynku pracy  gwarantuje partner zagraniczny euroMind, a uczniów wspiera i wspomaga na miejscu dwóch opiekunów, nauczycieli Zespołu Szkół w Chocianowie.

Mechatronicy będąc w Maladze zdobywali doświadczenie zawodowe w zakładach głównie jako operatorzy maszyn CNC, a były to firmy zajmujące się obróbką metalu w oparciu o obrabiarki sterowane numerycznie. Jeden uczeń pracował jako mechanik samochodowy. Natomiast w Sewilli mechatronicy głównie realizowali kurs Solid Edge, który jest obecnie wiodącym systemem CAD 3D, pozwalającym na modelowanie i konstruowanie podzespołów dla przemysłu. Dwóch mechatroników pracowało w nowoczesnej firmie INGEMARK Servicios, która jest producentem urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych, głownie pomp i zespołów prądotwórczych. Uczniowie montowali i okablowywali szafy elektryczne. Uczennice z obsługi turystycznej w ramach stażu zdobywały doświadczenie jako kelnerzy w obiektach hotelarskich w Maladze tj.: Hilton Garden Inn Malaga, Soho Bahia Malaga, Soho Las Vegas, Soho Los Naranjos, Tribuna Malagueña. Natomiast w przypadku uczennic z logistyka była to praca w sklepach Sprinter Los Arcos i Carrefour Express jako obsługa magazynu, przy monitorowaniu poziomu i stanu zapasów oraz skanowaniu i rozkładaniu towaru.

Oprócz doświadczenia zawodowego młodzież szlifowała znajomość języka angielskiego, nauczyła się także języka hiszpańskiego, ponieważ na miejscu odbyła intensywny kurs tego języka. Uczniowie nawiązali nowe znajomości przełamując bariery w kontaktach międzyludzkich, nauczyli się samodzielności i poznawali kulturę Hiszpanii. Grupy w ramach projektu miały zagwarantowane oprócz zakwaterowania, pełnego wyżywienia, biletów na transport komunikacją miejską i kursu języka hiszpańskiego, również bogaty program kulturowy. W czasie pobytu w Maladze odbyły się trzy wycieczki: jedna z ekstremalnymi wrażeniami do wąwozu Caminito del Rey szlakiem wśród stromych ścian wapiennych, druga do Sewilli typowo turystyczna i trzecia do ośrodków turystycznych Benalmedeny, Mijas i zamku Colomares. Oczywiście była też Malaga Tour, żeby poznać to niesamowite miasto. W wolnych chwilach toczone były rozgrywki piłki siatkowej na plaży. Były też wyjścia do Muzeum Motoryzacji i Mody oraz do Muzeum Pablo Picasso. Grupa była również na meczu Malaga CF – CD Numancia na stadionie La Rosaleda w Maladze.

Podobnie grupa będąca w Sewilli miała zorganizowane wycieczki: pierwszą do Kadyksu, gdzie podziwiano Plac Katedralny między katedrami Vieja i de Santa Cruz Nueva, Stare Miasto, Plac Kwiatów i najstarszy rynek w Hiszpanii Mercado Central, Park Genovés oraz plażę de La Caleta. Śmiałkowie kąpali się w oceanie Atlantyckim. Druga wycieczka była do Malagi miasta Pabla Picasso, gdzie podziwiano główne zabytki tj. katedrę, ruiny twierdzy Alcazaba, teatr rzymski, zatokę z latarnią morską La Farola i oczywiście  plażę Malagueta, gdzie rozegrano mecz piłki siatkowej. Chętni kąpali się w Morzu Śródziemnym. Oczywiście była też Sevilla Tour, w trakcie której można było poznać to niesamowite miasto. Młodzież podziwiała Plac Hiszpański, Złotą Wieżę, nabrzeże rzeki Gwadalkiwir, największą na świecie gotycką katedrę, wieżę Giralda i Metropol Parasol. Była też wycieczka do Pałacu Alcazaba i spacer po jego ogrodach. Natomiast dla logistyków zorganizowana była wycieczka zawodoznawcza do portu w Sewilli. W wolnych chwilach toczone były rozgrywki koszykówki na pobliskim boisku.

Na koniec stażu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty o odbytym stażu od partnerów projektu,  a także dokumenty Europass-Mobilność, potwierdzające zdobyte umiejętności zawodowe w czasie stażu. Obie grupy były niezwykle ambitne co sprawiło, że wszyscy uzyskali najwyższe celujące oceny zarówno z kursu języka hiszpańskiego jak i z odbytej praktyki.

Logo projektu

Na koniec spotkania przedstawiono dalsze plany, ponieważ na realizację czeka kolejny duży projekt dla uczniów obejmujący również trzy grupy wyjazdowe po 18 uczniów plus 2 opiekunów dla każdej grupy. Będzie on realizowany w nowym roku szkolnym. Została już podpisana umowa i są zaplanowane terminy wyjazdów poszczególnych grup.