Polała się krew w Zespole Szkół w Chocianowie!

17 lutego 2016 r. w Zespole Szkół w Chocianowie po raz kolejny przeprowadzono akcję krwiodawstwa.

Nasza młodzież jest świadoma, że krew jest niezbędna dla chorych dzieci i dorosłych, dla pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny, ofiar wypadków i przewlekle chorych. Dzięki swojej postawie sprawili, że będzie ona dostępna dla potrzebujących.

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w oddawaniu niezbędnego dla ratowania życia, a zarazem najcenniejszego leku, jakim może podzielić się z innym drugi człowiek. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Lubinie. Zainteresowani przed przystąpieniem do oddawania krwi mogli uzyskać informacje o zasadach i warunkach oddawania krwi, a także rozwiać i wyjaśnić pojawiające się wątpliwości związane z samą procedurą.

Ostatecznie w czasie trwającej 4 godziny akcji (od 11:30 do 15:30), przeprowadzonej w specjalnie do tego celu wydzielonych miejscach, zostało zarejestrowanych 36 osób. Po przejściu etapu kwalifikacji dawcy: określeniu poziomu hemoglobiny, sprawdzeniu ciśnienia oraz badaniu lekarskim, krew oddały 22 osoby.

Tradycyjnie na każdego z oddających krew czekał drobny słodki upominek.

Wśród uczniów były osoby, które z różnych powodów nie mogły w tym dniu zdać krwi, to jednak zdeklarowały, że będą czynnie uczestniczyć w takiej akcji przy najbliższej okazji.

Za ten Wasz piękny i szlachetny gest oraz nienaganną, zasługującą na wyróżnienie postawę w czasie akcji bardzo Wam dziękuję.

Organizator akcji
Beata Rolska