Porządkowanie terenów leśnych, X 2018

W dniu 15 października 2018 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Porządkowanie terenów leśnych”. Działanie prowadzone w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2018. Zajęcia zrealizowano dzięki merytorycznemu i finansowemu wsparciu Nadleśnictwa w Chocianowie. W warsztacie udział wzięło dwudziestu dwóch uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 2 A. Warsztat przeprowadzony został na terenie oraz lasów chocianowskich.

Na początku grupa udała się pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie gdzie omówiono cele zajęć. Problematykę niewłaściwego zachowania ludzi przebywających w lesie a w szczególności zaśmiecania terenów leśnych przedstawił pan Piotr Porucznik, pracownik chocianowskiego Nadleśnictwa. W dalszej części młodzież udała się na tereny leśne gdzie przystąpiła do porządkowania wyznaczonego terenu leśnego z różnego rodzaju zanieczyszczeń. Oczyszczono znaczną część Ścieżki Edukacyjnej „Uroczysko Czarne Stawy”, leżącej na terenach Rezerwatu Przyrody „Czarne Stawy”. Młodzież zebrała kilkanaście worków śmieci, w tym m.in. opony, butelki szklane i plastikowe, puszki, torby foliowe, inne elementy plastikowe i metalowe oraz wiele innych. Po zakończeniu tej części warsztatów grupa wróciła na teren siedziby Nadleśnictwa w Chocianowie gdzie odbyło się wspólne ognisko.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Agnieszka Hruszowiec, Piotr Machoń.

Piotr Machoń
szkolny koordynator
edukacji ekologicznej