Powiatowy konkurs recytatorski poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Z okazji setnej rocznicy urodzin poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zachęcamy uczniów Zespołu Szkół do wzięcia udziału w konkursie zorganizowanym przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.

Zainteresowani uczniowie do 15 marca przesyłają na adres organizatora nagranie recytacji wybranego przez siebie wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Indywidualny pakiet konkursowy uczestnika powinien być składany w zaklejonej kopercie formatu A4 lub A5 z dopiskiem POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO  i musi zawierać: nagranie video recytacji na płycie CD/DVD
(w papierowym lub plastikowym opakowaniu) podpisane imieniem i nazwiskiem, wydrukowane, uzupełnione i podpisane załączniki nr 1 i nr 2.

 

Wyłonienie laureatów konkursu nastąpi do 31 marca 2021 r.. Szczegółowy regulamin wraz
z załącznikami znajduje się w załączniku: https://bit.ly/3kGxJ0k .

Baczynski

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Dodatkowych informacji oraz pomoc w doborze wiersza udzielają pracujący codziennie  w godz. od 8.10-14.00 w szkolnej bibliotece nauczyciele-bibliotekarze: p.Anna Łuckowiec-Waśko oraz p.Anna Gurgul.