Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie “Wiem skąd jestem”

W dniu 28.04.2015 r. w Zespole Szkół w Chocianowie odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie “Wiem skąd jestem” pod patronatem Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.

Organizatorem konkursu była pani Anna Gurgul, nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół w Chocianowie.

Do konkursu przystąpiły trzyosobowe drużyny z Gimnazjum nr 2 w Polkowicach oraz z Gimnazjum w Chocianowie. Uczestnicy najpierw rozwiązywali testy indywidualnie, a w kolejnym etapie rozwiązywali test w grupach. W przerwie obejrzeli prezentację przygotowaną przez uczeniów Technikum Obsługi Ruchu Turystycznego, po czym odbyła się ostatnia część konkursu – prezentacja plakatów promujących nasz region, które wcześniej zostały przygotowane przez każdy zespół.

Komisja dokonała podsumowania konkursu i ogłosiła wyniki:

 • I miejsce – drużyna z Gimnazjum w Chocianowie z wynikiem 88 punktów
 • II miejsce – drużyna z Gimnazjum nr 2 w Polkowicach z wynikiem 84 punktów

Uczniowie obu zespołów wykazali się dużą wiedzą z zakresu przyrody, geografii, historii  oraz wydarzeń społecznych i kulturalnych  naszego regionu. Wszystkim uczestnikom  gratulujemy. Po zakończeniu konkursu dyrektor Zespołu Szkół  wręczył laureatom dyplomy i nagrody.

W tym samym dniu odbyło się także uroczyste wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Plastycznego “Zabytki Powiatu Polkowickiego”, który został rozstrzygnięty w marcu br.

Laureaci I miejsc obu konkursów zostaną dodatkowo nagrodzeni podczas Gali Talentów organizowanej przez PODM w Polkowicach  w dniu 27 maja 2015 r.

Dla uczestników i opiekunów konkursów w czytelni przygotowano poczęstunek.

Dziękujemy naszym lokalnym firmom i przedsiębiorcom, za ufundowanie nagród i  wsparcie rzeczowe uroczystości.

Naszymi sponsorami byli:

 • Bank Spółdzielczy we Wschowie/Oddział Chocianów
 • Starosta Polkowicki
 • Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie
 • Lokalna Grupa Rybacka “Dolnośląska Kraina Karpia”
 • Lokalna Grupa Działania  “Wrzosowa Kraina”
 • Krzysztof Gurgul – Ośrodek Szkolenia Kierowców CENTRUM
 • Piotr Chojnicki – Restauracja SŁONECZNA
 • Marta i Andrzej Kupczyk – Piekarnia KUPCZYK
 • Zdzisław Jaremko – Piekarnia JAREMKO