Pożegnanie Absolwentów ZS w Chocianowie – 2022

28 kwietnia 2022r. w Zespole Szkół odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów Technikum.

W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych gości – włodarze Powiatu Polkowickiego, przedstawiciele współpracujących ze szkołą firm i instytucji, przedstawiciele wyższych uczelni z Głogowa, Legnicy i Polkowic, rodzice, nauczyciele i oczywiście uczniowie klas czwartych. Była to okazja do gratulacji, podziękowań, wspomnień i życzeń dotyczących przyszłości.

Absolwentów pożegnała Pani Dyrektor Bożena Wiszniewska podsumowując 4-letni w trudnych czasach okres kształcenia edukacyjnego , któremu młodzież naszej szkoły w pełni sprostała uzyskując w 100% pozytywne wyniki końcowe oraz złożyła życzenia dalszych ambitnych planów rozwoju zawodowego  i realizacji osobistych marzeń. W wystąpieniu Starosta polkowicki Pan Kamil Ciupak podkreślił,  iż zdobyta w szkole wiedza i doświadczenie będą przydatne w przyszłości i pomogą w dokonaniu najlepszych wyborów dalszej drogi zawodowej oraz złożył życzenia samych sukcesów i nieustającej chęci do odkrywania nowego, poszerzania horyzontów i wielu nowych inspiracji.

Ten etap edukacji dla wszystkich uczniów klas 4-tych Zespołu Szkół zakończył się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły a aż 14 absolwentów ukończyło szkołę z wyróżnieniem uzyskując  średnią powyżej 4,75.  Najlepszym absolwentem szkoły został Jakub Łabiak, uczeń technikum mechatronicznego, który uzyskał średnią ocen 5,63.

Siedmiu absolwentów ze  średnią powyżej 5,0 otrzyma  w najbliższym tygodniu z rąk Pana Starosty nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatu Polkowickiego.
Absolwenci z najwyższą średnią powyżej 5,0 :

  • Jakub Łabiak – technikum mechatroniczne
  • Marek Zdobych – technikum mechatroniczne
  • Klaudia Wieruszewska -technikum obsługi turystycznej
  • Marta Ilkiewicz- technikum obsługi turystycznej
  • Piotr Kosior – technikum mechatroniczne
  • Marcin Politowicz – technikum mechatroniczne
  • Kamil Lelej – technikum mechatroniczne

 

Ponadto absolwenci 3 kierunków: mechatronicznego, logistycznego i obsługi turystycznej otrzymali  liczne upominki ufundowane przez: KGHM Polska Miedź S. A, Volkswagen Motor Polska, Smulders Polska, Metal-Work Chocianów, Uczelnię Jana Wyżykowskiego, PWSZ w Głogowie, Collegium Witelona w Legnicy.

Podczas uroczystości absolwenci, którzy osiągnęli dobre wyniki w nauce i przez cztery lata edukacji wyróżniali się swoją postawą i działalnością na rzecz szkoły otrzymali z rąk Przewodniczącej Rady Rodziców pani Agnieszki Wasylik-Woźniak nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Wszyscy obecni na uroczystości absolwenci uroczyście odebrali świadectwa ukończenia wraz z gratulacjami z rąk wychowawców oraz wicedyrektor szkoły pani Krystyna Zborowskiej.

Miłym akcentem uroczystości były podziękowania i listy gratulacyjne skierowane do rodziców absolwentów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Absolwenci podziękowali rodzicom a następnie wychowawcom i nauczycielom za wytrwałość, wiarę w ich powodzenie trud edukacji, wyrozumiałość i cierpliwość. Był to chyba najbardziej wzruszający moment – pojawiły się uśmiechy, łzy, uściski…

Na koniec były pamiątkowe zdjęcia i, niestety, ostatnie już spotkania w klasach z wychowawcami.

Życzymy POWODZENIA  wszystkim absolwentom na egzaminach maturalnych !