Harmonogramy

Harmonogram zajęć  w ramach projektu
„Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy”

Nr projektu; RPDS.10.04.01-02-0007/17