Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego

To już ósmy raz młodzież z Zespołu Szkół w Chocianowie z sukcesem odbyła staż zagraniczny. Tym razem projekt wystartował w nowym programie ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, ale realizowany był ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Łączne dofinansowanie projektu opiewało na kwotę 103 878,00 Euro. Już teraz można przyznać, że wygrany projekt o nazwie “Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego” autorstwa Małgorzaty Tarasiuk, został realizowany wzorcowo i główny cel został osiągnięty.

O projekcie

Podobnie jak rok wcześniej zaplanowany projekt obejmował dwa kierunki dokształcania młodzieży Zespołu Szkół w Chocianowie tj. mechatroniczny oraz obsługi turystycznej. Praktykę stażową uczniowie odbyli w krajach, gdzie dana branża jest najbardziej rozwinięta, a partnerzy zagraniczni gwarantują ciekawe miejsca pracy. Wybrana spośród najlepszych 45-osobowa grupa uczniów we wrześniu i październiku 2015r. wyjechała na staż do Lipska i do Sewilli. Uczniowie mieli wszystko zorganizowane tj. zapewniony transport w obie strony, ubezpieczenie, zakwaterowanie, atrakcyjne miejsca praktyki. Natomiast na miejscu otrzymali bilety miesięczne pozwalające na poruszanie się wszystkimi środkami transportu w obszarze miasta Lipska oraz Sewilli. Przed wyjazdem każdy uczestnik otrzymał wsparcie w postaci słowniczków technicznych, mapek, informatorów o Lipsku i o Sewilli oraz wysokie kieszonkowe, m. in. na wyżywienie. Wszystko finansowane było ze środków unijnych, ale też przy wsparciu starostwa powiatowego, które pożyczyło szkole 20% kwoty budżetu projektu. Kwota ta wróci do starostwa po rozliczeniu projektu.

Mechatronicy

20151107_135530

Obecny dyrektor Zespołu Szkół mgr Andrzej Wojtkowiak wraz z koordynatorem projektu mgr Małgorzatą Tarasiuk i opiekunami grup czuwali nad prawidłową realizacją stażu. Wcześniej wypracowali w kontakcie z panią dr Marią Peter prezesem Stowarzyszenia Europa-Haus oraz z panią Amelią Wójcik przedstawicielem firmy euroMind niezwykle atrakcyjny program stażu, wzbogacający doświadczenia zawodowe każdego uczestnika oraz rozwijający jego znajomość języka niemieckiego czy też hiszpańskiego. W przypadku mechatroników były to doświadczenia wyniesione z nowoczesnych warsztatów serwisowych i naprawczych firm samochodowych: Abschlepp- und Bergungsdienst Scholz, B&M Autoservice, LE-Dreamcar oraz zakładu utylizacji samochodów Autoverwertung Richter. Poza tym część  osób była w firmach naprawczych elektroinstalacyjnych tj: Peter Hoffmann Elektroinstallation, Rolf Trommer Elktroanlagen, Pakendorf, gdzie zajmowali się usuwaniem bieżących awarii elektrycznych i elektronicznych, demontażem instalacji elektrycznych na terenie Lipska oraz w firmach wyznaczonych przez Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig tj. w warsztatach technicznych ZOO Leipzig i Amt für Stadtgrün und Gewässer, a także jako obsługa techniczna instalacji elektrycznych SAH “Martin Andersen Nexö“ Städtisches Altenpflegeheim. Miejsca pracy gwarantował partner niemiecki Europa-Haus, który współpracuje z wieloma zakładami na terenie Lipska.

Młodzież posiadała już pewne umiejętności, ale brakowało im doświadczenia przy pracy w usuwaniu różnych usterek oraz wykonywaniu standardowych czynności naprawczych różnego typu pojazdów i urządzeń. Uczestnicy zrealizowanego projektu odbywając praktykę stażową w poszczególnych warsztatach opanowali umiejętności i kompetencje w zakresie diagnozowania sprawności pojazdów i urządzeń, ich serwisowania z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu, a także naprawy uszkodzonych podzespołów, wyszukiwaniu i usuwaniu usterek w działaniu różnych układów oraz w wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych, a także typowych prac monterskich w warsztacie samochodowym.

Obsługa turystyczna

iPhone11.10.2015 162Natomiast uczniowie obsługi turystycznej zdobyli doświadczenia zawodowe przy pracy w obiektach hotelarskich w Sewilli tj. EME Catedral Hotel, Los Seises by Fontecruz Hotel, Zenit Sevilla, Taberna del Alabardero, Hotel Don Paco. Praktyka stażowa obejmowała prace związane z obsługą recepcji, części noclegowej, sali restauracyjnej, kuchni oraz zmywalni naczyń, a także housekeepingu. Miejsca pracy gwarantował partner hiszpański euroMind, który współpracuje z firmami sektora turystyczno-usługowego na terenie Sewilli i Ubedy. Ponadto uczniowie odbyli intensywny kurs języka hiszpańskiego na poziomie A1, który był wykładany w języku angielskim.

Program stażu

Wraz z 30-osobową grupą mechatroników do Niemiec udało się dwóch opiekunów tj. nauczyciel przedmiotów zawodowych i tłumacz języka niemieckiego, którzy wraz z członkami Stowarzyszenia Europa-Haus zajmowali się realizacją programu i opiekowali się uczestnikami. Podobnie 15-osobowa grupa obsługi turystycznej przebywała w Hiszpanii z opiekunem, nauczycielem przedmiotów zawodowych, który wraz z opiekunami grupy ze strony euroMind dbał o pełną realizację programu i opiekował się uczestnikami.  Program stażu oprócz praktyki zawodowej obejmował także zajęcia kulturowe, wycieczki i zwiedzanie.

iPhone 630Wśród planowanych punktów na szczególną uwagę zasługują wycieczki do zakładu BMW oraz zajęcia w warsztatach Porsche na terenie Centrum Kształcenia i Technologii dla młodzieży Garage w byłej dzielnicy przemysłowej Lipska. Oprócz tego zwiedzanie Pomnika Bitwy Narodów, ZOO Leipzig, zabytków Lipska, Muzeum Najnowszej Historii Niemiec, Targów Lipskich EFA. Natomiast program w Sewilli obejmował wycieczkę do Malagii, zwiedzanie Sewilli i atrakcje typu Tapas Night, Metropol Parasol.

Certyfikaty

20151112_121740Na koniec stażu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty o odbytym stażu od partnerów projektu, certyfikaty firmowe zakładu, w którym pracowali, a także dokumenty Europass-Mobilność, potwierdzające zdobyte umiejętności zawodowe w czasie stażu. Zarówno powyższe dokumenty jak i zdobyte doświadczenie zawodowe będzie szczególnie ważne w momencie ukończenia szkoły i niewątpliwe przyczyni się do pomyślnego zdania zewnętrznego egzaminu zawodowego oraz w perspektywie przyda się podczas poszukiwania pracy i będzie kluczem do sukcesu zawodowego.

Galeria zdjęć z Sewilli

Galeria zdjęć z Lipska