„Praktyki w Austrii dla najlepszych” – edycja X

W ramach współpracy polsko-austriackiej koordynowanej ze strony Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, uczniowie technikum organizacji turystyki już po raz dziesiąty uczestniczą w projekcie praktyk zawodowych pn.  „Praktyki w Austrii dla najlepszych”

Uczennice po pozytywnym przejściu rozmów rekrutacyjnych, które odbywały się w języku niemieckim, wyjechały na okres 6 tygodni w terminie 25.01. – 07.03.2022r. do turystycznego regionu Vorarlberg, w Alpach austriackich.

Podczas trwania praktyk zostało im zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie, pełne ubezpieczenie, a także wynagrodzenie w wysokości 980 € brutto miesięcznie.

Uczennice nabywają również cennych umiejętności i kompetencji zawodowych, np. umiejętności serwowania lub przygotowywania austriackich, regionalnych potraw, uczą się profesjonalnej obsługi gościa, organizowania większych uroczystości, ale również kształtują wartości uniwersalne takie jak: przełamanie bariery językowej i kulturowej, wzrost odwagi i wiary we własne możliwości.

Dzięki praktykom młodzież ma możliwość porównania polskich i austriackich standardów hoteli, sprawdzenia swojej wiedzy praktycznej i umiejętności językowych w nowych warunkach oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Projekt z pewnością przyczyni się do zawodowego rozwoju uczniów, którzy zdobyte umiejętności w przyszłości, z pewnością wykorzystają w dalszej karierze zawodowej.