„Praktyki w Austrii dla najlepszych – edycja X”

„Praktyki w Austrii dla najlepszych – edycja X” – projekt, który łączy przyjemne (piękne austriackie kurorty) z pożytecznym (płatny staż)!

W dniu 30.11.2021r. w ramach współpracy polsko-austriackiej koordynowanej ze strony Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, uczniowie technikum organizacji turystyki uczestniczyli  w rozmowach rekrutacyjnych z doradcami EURES z Austrii, w ramach projektu praktyk zawodowych pn.  „Praktyki w Austrii dla najlepszych”

praktyki

To już 10 edycja projektu realizowana w ramach sieci EURES. Do tej pory skorzystało z niego 300 uczniów. Pełnoletni uczniowie kształcący się w zawodach turystyczno-hotelarsko-gastronomicznych w Polsce mają szansę na odbycie praktyk zawodowych za granicą. Każda z osób zakwalifikowana do projektu pojedzie w styczniu 2022 r. na okres 6-8 tygodni do jednego z regionów Austrii: Salzburg lub Vorarlberg. Uczeń odbywający praktykę otrzyma bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, wynagrodzenie ok. 1000 Euro brutto miesięcznie, a także możliwość bezpłatnego korzystania z „atrakcji” znajdujących się w hotelu.

Projekt to szansa na przełamanie bariery językowej, nawiązanie międzynarodowych kontaktów, nabycie umiejętności w pracy za granicą oraz przeżycie niezapomnianych doświadczeń i przygód.

Należy zaznaczyć, że uczniowie Zespołu Szkół uczestniczyli z powodzeniem w każdej z wcześniejszych edycji co świadczy o ich dużych umiejętnościach językowych i zawodowych.