Praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę

Zespół Szkół w Chocianowie podpisał umowę o realizację kolejnego projektu złożonego w konkursie 2019 programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry. Będzie on realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.  Tak więc kolejny raz nasza młodzież będzie miała szansę odbycia miesięcznego stażu zagranicznego. Wygrany projekt o nazwie „Praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę” autorstwa Małgorzaty Tarasiuk, opiewa na kwotę 150 000,00 Euro.

Tym razem projekt będzie obejmował trzy kierunki dokształcania młodzieży Zespołu Szkół w Chocianowie tj. mechatroniczny, obsługi turystycznej i logistyczny, a będzie odbywał się również w Hiszpanii. Czas realizacji obejmie dwa lata, ponieważ uczniowie zostaną podzieleni na trzy grupy po 18 osób, przy czym pierwsza grupa wyjedzie na staż w styczniu 2020 roku, a dwie pozostałe w przyszłym roku szkolnym. Miejsca pracy dostosowane do profilu kształcenia i potrzeb rynku pracy  gwarantuje partner zagraniczny euroMind w Maladze i w Sewilli.

20180904_173129_Burst02Grupa mechatroników odbędzie staż zawodowy w firmach w Sewilli i w Maladze, zajmujących się obróbką metalu w oparciu o obrabiarki sterowane numerycznie oraz w warsztatach samochodowych. Będą to firmy Nomasa Innova wytwarzająca części dla przemysłu lotniczego, Mecanizado Pedrosa produkująca skrzynie biegów dla przemysłu motoryzacyjnego oraz Cortes y Plegados Cantalejo, “Carpintería Metálica González”, a  praktyka będzie obejmować zakres obsługi komputerowych sterowanych urządzeń numerycznych. Natomiast firmy samochodowe Fiat Italian Motor Village oraz Sewilla Wagen  zapewnią praktykę w zakresie serwisu, napraw uszkodzeń karoserii oraz wymiany oryginalnych części i akcesoriów. Grupa obsługi turystycznej odbędzie staż zawodowy w hotelach w Maladze i w Sewilli tj. EME Catedral Hotel, Casa 1800, AC Hotel Sevilla Forum by Marriott. Uczniowie zdobędą tam doświadczenie zawodowe z zakresu obsługi recepcji, części noclegowej, sali restauracyjnej, a także organizacji imprez konferencyjnych. Podobnie  grupa logistyczna odbędzie staż zawodowy w firmach w Sewilli: ToysRUs, Sprinter, de Paquetería – TIPSA, Carrefour Express, Worten, Ferreteria Vulcano S.C. w zakresie zarządzania inwentarzem, dystrybucją towarów, transportem i magazynowaniem.

Przewidziany też jest bogaty program kulturowy tj. wycieczki, zwiedzanie miasta, atrakcje typu Tapas Night, Corrida itp.  Ponadto uczniowie odbędą dwutygodniowy, intensywny kurs języka hiszpańskiego na poziomie A1, który będzie wykładany w języku angielskim. Wszystko finansowane będzie ze środków unijnych, ale też przy wsparciu starostwa powiatowego, które pożyczy szkole 20% kwoty budżetu projektu. Kwota ta wróci do starostwa po rozliczeniu projektu.

malaga-noc-andaluzja-hiszpaniaZdobyte doświadczenie jest szczególnie ważne w momencie ukończenia szkoły i perspektywie pomyślnego przystąpienia do Zewnętrznego Egzaminu Zawodowego oraz w przypadku poszukiwania pracy. Dodatkowo tak bogate doświadczenie zawodowe jest gwarancją zdobycia pracy w wielu nowoczesnych zakładach przemysłowych, a także w obiektach obsługi turystycznej. Staż zakończy się wydaniem imiennego Certyfikatu oraz dokumentu Europass-Mobilność potwierdzającego nabyte umiejętności zawodowe. Będzie to bardzo ważny dokument ułatwiający znalezienie pracy przyszłym absolwentom Technikum Zespołu Szkół w Chocianowie. Natomiast pozyskane praktyczne doświadczenia pozwolą na korelację umiejętności kształconych w szkole z potrzebami i wymaganiami nowoczesnego rynku pracy. Duże znaczenie będzie miała również dobra znajomość języka obcego zawodowego. W efekcie uczniowie zyskają szansę na udany start zawodowy, a sam udział w stażu gwarantuje im rozwój zawodowy i osobisty.

Małgorzata Tarasiuk