Problemy gospodarki leśnej w naszym regionie, czerwiec 2013

W dniu 21 czerwca 2013 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. “Problemy gospodarki leśnej w naszym regionie”. W warsztacie udział wzięło dziesięć uczennic Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 2 TT. Warsztat przeprowadzony został na terenie Nadleśnictwa Chocianów oraz Rezerwatu Czarne Stawy w Chocianowie.

Sprawozdanie z przeprowadzenia warsztatów Edukacji ekologicznej pn. “Problemy gospodarki leśnej w naszym regionie”realizowanych w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w I półroczu 2013. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od przejścia pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie rozpoczyna się Ścieżka Przyrodnicza “Uroczysko Czarne Stawy”. Tutaj młodzież wzięła też udział w spotkaniu z panem Pawłem Pawłowskim – specjalistą ds. ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w chocianowskim nadleśnictwie.

Podczas godzinnego wykładu pan Paweł przedstawił zebranym najważniejsze problemy gospodarki leśnej z jakimi borykają się pracownicy lokalnego nadleśnictwa. Następnie uczestnicy przeszli kolejnymi punktami Ścieżki Przyrodniczej, z których część znajduje się na terenie Rezerwatu Przyrody “Czarne Stawy”. Niestety z uwagi na fatalne warunki atmosferyczne (mocne opady deszczu) ten etap warsztatów został skrócony.

Podczas wyprawy młodzież zapoznała się przede wszystkim z budową lasu, torfowiska, roślinnością torfowisk i borów bagiennych. W trakcie trwania zajęć w szczególności podkreślano konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego.

Na zakończenie warsztatów odbyło się wspólne ognisko, które zorganizowano na terenach dawnego tartaku w Chocianowie.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Agnieszka Hruszowiec, Wojciech Wróbel.