Problemy gospodarki leśnej w naszym regionie, maj 2015

W dniu 29 maja 2015 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. “Problemy gospodarki leśnej w naszym regionie”. W warsztacie udział wzięły uczennice klasy 2 TT Zespołu Szkół w Chocianowie. Zajęcia przeprowadzone zostały na terenie Nadleśnictwa Chocianów oraz Rezerwatu Przyrody Czarne Stawy w Chocianowie.

Zajęcia prowadzone w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” 2015. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od spotkania z panem Pawłem Pawłowskim, który odpowiada m.in. za edukację i ochronę środowiska w chocianowskim Nadleśnictwie. W tej części zajęć młodzież mogła dowiedzieć się wiele o problemach z utrzymaniem czystości terenów leśnych, o zniszczeniach terenów leśnych powodowanych przez pożary oraz huragany. Omówione zostały również typowe dla tego terenu gatunki roślin i zwierząt.

W kolejnej części warsztatów uczniowie przeszli pod siedzibę Nadleśnictwa Chocianów gdzie swój początek ma Ścieżka Przyrodnicza “Uroczysko Czarne Stawy”. Dalsza część wyprawy prowadziła po terenach Rezerwatu Przyrody “Czarne Stawy”. Podczas wyprawy młodzież zapoznała się przede wszystkim z budową lasu, torfowiska, roślinnością torfowisk i borów bagiennych. W trakcie trwania zajęć w szczególności podkreślano konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego. Dodatkowo uczestnicy warsztatów uprzątnęli część ścieżki edukacyjnej “Uroczysko Czarne Stawy” z różnego rodzaju śmieci.

Na zakończenie warsztatów odbyło się wspólne ognisko.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Ewelina Kulesza, Piotr Machoń.