Problemy gospodarki leśnej w naszym regionie, wrzesień 2012

W dniu 25 września 2012 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej nr 2 pn. “Problemy gospodarki leśnej w naszym regionie”. W warsztacie udział wzięło 13 uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 3 TL. Warsztat przeprowadzony został na terenie Rezerwatu Czarne Stawy w Chocianowie.

Sprawozdanie z przeprowadzenia warsztatów Edukacji Ekologicznej nr 2 pn. “Problemy gospodarki leśnej w naszym regionie” realizowanych w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w II półroczu 2012. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od przejścia pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie rozpoczyna się Ścieżka Przyrodnicza “Uroczysko Czarne Stawy”. Następnie uczestnicy przeszli kolejnymi sześcioma punktami Ścieżki Przyrodniczej, z których cztery znajdowały się na terenie Rezerwatu Przyrody “Czarne Stawy”. Młodzież zapoznała się przede wszystkim z budową lasu, torfowiska, roślinnością torfowisk i borów bagiennych.

W trakcie trwania zajęć w szczególności podkreślano konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego.

Na zakończenie warsztatów odbyło się wspólne ognisko, które zorganizowano na terenach dawnego tartaku w Chocianowie.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń.