Problemy i wyzwania prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej

W dniu 7 czerwca 2019 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Problemy i wyzwania prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej”. Zajęcia realizowane w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2019. Działanie zrealizowane dzięki merytorycznemu i finansowemu wsparciu Nadleśnictwa Chocianów. W warsztatach udział wzięło dziesięcioro uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie.

Zajęcia rozpoczęły się od przejścia pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie oficjalnie rozpoczęły się warsztaty. Do młodzieży wyszedł pan Paweł Pawłowski specjalista ds. edukacji leśnej w chocianowskim Nadleśnictwie, który przeprowadził dalszą część zajęć. Podczas warsztatów omówiono kwestie dotyczące problemów ochrony lasów ze szczególnym uwzględnienie ich ochrony przeciwpożarowej. Część zajęć odbyła się w Punkcie Administracyjno Dyspozycyjnym Nadleśnictwa Chocianów, gdzie prowadzony jest elektroniczny monitoring terenów leśnych oraz skąd koordynowane są ewentualne działania przeciwpożarowe.

Na zakończenie warsztatów odbyło się ognisko ze wspólnym pieczeniem kiełbasek.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu:
Anna Druzga,
Piotr Machoń.

 

Piotr Machoń

szkolny koordynator

edukacji ekologicznej

 

Piotr Machoń

szkolny koordynator

edukacji ekologicznej