Projekt “Przebudowa Zespołu Szkół w Chocianowie – etap 1”