Projekt „The Power of Youth” – Siła Młodych

W dniach 26 i 27 lutego 2020 roku uczniowie Zespołu Szkół w Chocianowie, Jakub Łabiak, Marek Zdobych i Piotr Kosior (klasa 2 TA), wzięli udział w warsztatach edukacyjnych, których celem było przygotowanie ich do debaty klimatycznej oraz warsztatów tematycznych w ramach Kongresu MOVE odbywającego się podczas Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych – Motor Show Poznań 2020. Nasi uczniowie, wspólnie z uczennicami z Liceum IB Raszyńska z Warszawy, wypracowali wstępne założenia i postulaty które będą mieli niecodzienną okazję zaprezentować m.in. przedstawicielom rządu, władz samorządowych, kadrze zarządzającej międzynarodowych koncernów branży motoryzacyjnej uczestniczących w Kongresie.

Projekt „The Power of Youth” rozpoczęły warsztaty (26 lutego) w sali konferencyjnej Zarządu Volkswagen Motor Polska w Polkowicach. Młodzież Zespołu Szkół w Chocianowie oraz Liceum IB Raszyńska z Warszawy zwiedziała na początek zakład VW, poczym przystąpiła do wytężonej pracy.

Uczniów swoja wiedzą i doświadczeniem wspierali w ich pracy m.in.

Pani Ilona Antoniszyn – dyrektor ds. relacji rządowych grupy Volkswagen. Pomysłodawczyni projektu.

Pan Dirk Strümpfler – Prezes Zarządu Volkswagen Motor Polska Polkowice.

Pani Joanna Kaniewska – Dyrektor Personalny Volkswagen Motor Polska Polkowice.

Pan Włodzimierz Broda – Przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Motor Polska Polkowice.

Pan Łukasz Witkowski – dyrektor operacyjny Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Pani Martyna Dera – dyrektor ds. rozwoju biznesu Grupa Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Pani Aleksandra Skibińska – specjalista ds. marketingu Grupa Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Pani Agnieszka Stefanko, Pan Alan Zimoląg – Grupa Respekt Volkswagen Motor Polska Polkowice.

Pan Ireneusz Podolski, Pan Piotr Machoń – nauczyciele Zespołu Szkół w Chocianowie.

Kolejnego dnia, 27 lutego, zajęcia warsztatowe przeniosły się do Zespołu Szkół w Chocianowie gdzie wszystkich uczestników powitali Pan Kamil Ciupak – Starosta Polkowicki oraz Pani Bożena Wiszniewska – Dyrektor Szkoły. Po krótkim powitaniu odbyło się wspólne zwiedzanie wybranych klasopracowni mechatronicznych i turystycznych, następnie młodzież kontynuowała zajęcia warsztatowe.

Nasz szkoła znalazła się wśród czterech z terenu całego kraju które zostały zaproszone przez organizatorów do udziału w tym Projekcie. Mamy nadzieję że dana szansa przerodzi się w wielki sukces naszych uczniów. W Projekcie, docelowo, udział weźmie około 30 uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie.

Serdecznie dziękujemy za pomoc merytoryczną, organizacyjną i finansową Volkswagen Motor Polska w Polkowicach.