Kategoria Leonardo da Vinci

Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie pracy

W ramach projektu  Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu “Uczenie się przez całe życie” pt.: “Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie pracy” grupa 15 uczniów Technikum Obsługi Turystycznej wraz z…