Kategoria Projekt edukacyjny “Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy”

Zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy PWSZ w Głogowie

11 kwietnia 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół w Chocianowie, uczący się w zawodzie technik mechatronik, w ramach projektu „Praktycznie to Umiem …” wezmą udział w zajęciach pod nazwą „zajęcia realizowane we współpracy z uczelniami wyższymi” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej…

Zaproszenie do skladania ofert

Zaproszenie do składania ofert na: Doposażenie pracowni zawodowej technikum obsługi turystycznej w oprogramowanie  w ramach realizacji Zadania nr 8: Doposażenie zawodowych pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w…

Zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy WSH i G w Poznaniu

27 lutego 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół w Chocianowie, uczący się w zawodzie technik obsługi turystycznej, w ramach projektu “Praktycznie to Umiem …” wezmą udział w zajęciach pod nazwą “zajęcia realizowane we współpracy z uczelniami wyższymi” w Wyższej Szkole Hotelarstwa…