28 marca 2022 dokonano przeglądu informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Chocianowie.
Informacje sią czytelne i ogólnodostępne.