Przygotowanie szkoły do selektywnej zbiórki odpadów

9 października 2020 roku w Zespole Szkół w Chocianowie odbyło się podsumowanie warsztatu edukacji ekologicznej pn. „Przygotowanie szkoły do selektywnej zbiórki odpadów”. Działanie zrealizowane w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2020, współfinansowanego ze środków Powiatu Polkowickiego. W warsztacie wzięło udział blisko 200 uczniów z dziewięciu klas naszej szkoły. Warsztat był jednocześnie finałem szkolnej akcji zbierania surowców wtórnych, która trwała od początku września 2020 roku. Finał składał się z dwóch części, pierwsza to liczenie zebranych przez młodzież surowców wtórnych, natomiast druga część miała charakter konkursu wiedzy.

Podsumowanie Akcji odbyło się w hali sportowej Zespołu Szkół w Chocianowie. W uroczystym odczytaniu wyników i wręczeniu nagród udział wzięli pan Franciszek Skibicki – Członek Zarządu Powiatu w Polkowicach oraz pani Bożena Wiszniewska – Dyrektor Szkoły.

W tej edycji Akcji (podobnie jak w poprzednich) zbiórce podlegały następujące surowce: aluminium, zużyte baterie, zużyte akumulatory, zakrętki plastikowe, niesprawne urządzenia elektryczne i elektroniczne, zakrętki i puszki metalowe, niesprawne telefony komórkowe.

Wyniki końcowe finału:

  • I miejsce – klasa 3 TT,
  • II miejsce – klasa 2 TBP,
  • III miejsce – klasa 2 TLP,
  • IV miejsce – klasa 2 TLG,
  • V miejsce – klasa 4 TTM,
  • VI miejsce – klasa 2 AP,
  • VII miejsce – klasa 2 TAG,
  • VIII miejsce – klasa 1 TTL,
  • IX miejsce – klasa 4 TL.

Podczas akcji zebrano ponad 3,5 tony elektroodpadów, do tego 16,6 kg aluminium, prawie 120 kg baterii, dziesięć akumulatorów, nieco ponad 200 kg plastikowych zakrętek oraz 131 szt. telefonów komórkowych.

Wszystkie zebrane surowce trafią do specjalistycznych firm i punktów odbioru surowców wtórnych. Elektroodpady oraz akumulatory odebrane zostały przez firmę AG-EKO z Lubina w ramach otwartej akcji „Zbieraj odpady”. Aluminium i zakrętki metalowe odebrał punkt skupu złomu w Chocianowie. Baterie przekazane zostaną Organizacji Odzysku REBA S.A. w Warszawie w ramach ogólnopolskiego programu zbiórki zużytych baterii „Edukujemy Pomagamy”. Plastikowe zakrętki przekazane zostaną na akcję charytatywną. Telefony komórkowe zbierane są w ramach ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Fundację Nasza Ziemia.

Nagrodami w konkursie były: dla trzech pierwszych klas udział
w wyjazdowych warsztatach ekologicznych. Dla pozostałych klas udział w warsztatach ekologicznych na terenie Chocianowa.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Agnieszka Hruszowiec, Ewelina Kulesza, Piotr Machoń.

 

Piotr Machoń
szkolny koordynator
Edukacji Ekologicznej