“Przyroda Jesienią” – konkurs fotograficzny

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym “Przyroda Jesienią”.

Szczegóły poniżej.

Regulamin konkursu

Zasady

 1. Głównym organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Chocianowie.
 2. Konkurs odbywa się w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej pn. “Ja i moje środowisko” 2012r., program współfinansowany jest przez Powiat Polkowicki.
 3. Prace należy dostarczyć do  5 października  2012r.
 4. Prace przyjmowane będą przez nauczycieli: panią Ewelinę Kulesza i pana Piotra Machonia
 5. Każdy z uczestników ma dostarczyć do trzech zdjęć zapisanych na:
  • CD w formacie JPG, w rozdzielczości ok. 1860×2480 umożliwiającym wydruk wysokiej jakości (300 dpi) – w przypadku zdjęć cyfrowych,
  • lub w negatywie – w przypadku zdjęć robionych lustrzanką.
 6. Dostarczone prace powinny zawierać informacje:
  • imię i nazwisko autora,
  • klasa,
  • jakim aparatem zostały wykonane zdjęcia,
 7. Przygotowane zdjęcia muszą być autorstwa uczestnika.
 8. Przyjmowane będą prace robione tylko we wrześniu i październiku 2012r.
  W innym przypadku prace zostaną zdyskwalifikowane.

Nagrody

 1. Nagrody ufundowane zostały przez Powiat Polkowicki
 2. Przy ocenie prac, Jury konkursu weźmie pod uwagę jakość techniczną, zgodność tematyczną  oraz ciekawe ujęcia.
 3. Autorzy trzech najlepszych zdjęć otrzymają cenne nagrody.
 4. Czas trwania konkursu do 5 października 2012r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 października 2012r.
 6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, liście laureatów oraz oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 25 października 2012r. o 10.35 na korytarzu przed biblioteką szkolną.

Ustalenia dodatkowe

 1. Oddane prace nie będą zwracane uczestnikom.
 2. Autorzy prac automatycznie przekazują Organizatorowi prawo do bezpłatnego rozpowszechniania prac konkursowych, a także nazwisk autorów w celach promocji szkoły z zachowaniem praw autorskich. Będą one wykorzystywane bez ograniczeń  i bez odrębnej umowy.
 3. Oddane w terminie prace spełniające warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego “Regulaminu konkursu”.
 4. Udział w Konkursie oznacza, iż uczestnik konkursu zapoznał się z jego regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.