Przyroda Rudawskiego Parku Krajobrazowego, kwiecień 2013

Warsztaty odbyły się dniach 29 – 30 kwietnia 2013 roku. Wzięło w nich udział siedemnaścioro uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 3 TL. Warsztat przeprowadzony został na terenach Rudawskiego Parku Krajobrazowego (RPK) oraz Kowar i Karpacza.

Sprawozdanie z przeprowadzenia warsztatów Edukacji ekologicznej “Przyroda Rudawskiego Parku Krajobrazowego” realizowanych w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w I półroczu 2013. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Pierwszego dnia wyjazdu młodzież zwiedzała sztolnie w Kowarach. Chodniki dawnej kopalni, w której wydobywano m.in. rudę uranu, dostosowane obecnie do potrzeb turystyki, odkrywają przed zwiedzającymi swoje tajemnice w bardzo atrakcyjny sposób. Uczestnicy poznali historię miejsca oraz specyfikę pracy w ciężkich warunkach środowiskowych. Następnie grupa przejechała do miejscowości Karpniki leżącej w bezpośredniej bliskości RPK. Stąd rozpoczął się rajd pieszy prowadzący ścieżką edukacyjną “EKOedukacja na szlaku – Rudawski Park Krajobrazowy”. Po drodze młodzież zobaczyła m.in. Husyckie Skały oraz wspięła się na najwyższy szczyt Gór Sokolich – Krzyżną Górę (654 m n.p.m.).

Kolejnego dnia uczestnicy warsztatów zwiedzali Karpacz zaś na zakończenie młodzież relaksowała się w miejscowym Aquaparku.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń.