Przyroda Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, grudzień 2015

W dniach 17 i 18 grudnia 2015 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. “Przyroda Ślężańskiego Parku Krajobrazowego”. Działanie prowadzone w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” 2015, finansowanego przez Powiat Polkowicki.

W warsztatach udział wzięło dziesięciu uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie z klasy 2 A. Warsztaty przeprowadzono na terenach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego (ŚPK).

Zajęcia rozpoczęły się od przejazdu do miejscowości Sobótka, która graniczy ze ŚPK. Park utworzony w 1988 roku stanowi niezwykle ciekawy obszar pod względem przyrodniczym, geologicznym, kulturowym ale również kultowym. Park należy  również do obszaru chronionego Natura 2000.

Uczestnicy warsztatów uczestniczyli w rajdzie pieszym prowadzącym częściowo ścieżkami dydaktyczno – przyrodniczymi oraz szlakami turystycznymi. Podczas wędrówki młodzież miała okazję zapoznać się z charakterystycznymi dla Masywu Ślęży lasami oraz występującymi w nim licznymi gatunkami roślin i zwierząt. Punktem docelowym rajdu pieszego był najwyższy punk masywu – Góra Ślęża (718 m n.p.m.). Po drodze młodzież zobaczyła też Wieżycę, punkt widokowy usytuowany na 415 m n.p.m. Na szczycie góry uczestnicy warsztatów mogli zobaczyć również zabytkowy kościół oraz schronisko turystyczne. Tu również zlokalizowana jest, robiąca wrażenie swoja wielkością, stacja przekaźnikowa.

Wieczorem, dla uczestników warsztatów, przeprowadzono zajęcia teoretyczne, których tematem było przedstawienie przyrody ŚPK. Rozmawiano także o realizacji Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej, a także o prowadzonej w szkole selektywnej zbiórce odpadów wtórnych.

Kolejnego dnia warsztatów młodzież zwiedziła jeszcze miejscowość Sobótka a następnie grupa udała się w drogę powrotną do Chocianowa.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń.