Przyroda Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego

W dniach 27-29.04.2015 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. “Przyroda Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego”. W warsztatach udział wzięło 18 uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 2 TL. Warsztaty przeprowadzone zostały na terenach Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Celem warsztatu było nabycie umiejętności poruszania się po terenach objętych ochroną, prowadzenie obserwacji przyrody, zapoznanie uczniów z florą, fauną oraz geologią a także walorami turystycznymi tego regionu.

Warsztaty realizowane w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” 2015. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Pierwszego dnia warsztatów odbył się rajd pieszy do Kopalni Uranu. Kopalnia uranu położona jest na północnym stoku Żmijowca w Masywie Śnieżnika. Działała ona w latach 1948-1953, wykorzystując m.in. kilka średniowiecznych sztolni, w których w przeszłości prowadzono wydobycie żelaza, srebra i miedzi. Uczniowie, korzystając z Podziemnej Trasy Turystyczno-Edukacyjnej mogli zobaczyć wiele atrakcyjnie oświetlonych wystąpień miejscowych minerałów takich jak: fluoryt, ametyst, kwarc.

Drugiego dnia odbył się rajd pieszy na Śnieżnik. Śnieżnik (1425 m. n.p.m.) jest najwyższym szczytem Masywu Śnieżnika oraz w polskich Sudetach Wschodnich. Ze Śnieżnika uchodzą liczne źródła rzek – na stronę polską spływają potoki Czarnej, Wilczki, Kleśnicy czy Kamienicy. Po stronie czeskiej swoje źródło ma jedna z większych czeskich rzek – Morava.

Niewątpliwa atrakcją tego dnia była również możliwość zapoznania się z perełką Masywu Śnieżnika jaką jest Jaskinia Niedźwiedzia. Jaskinia o łącznej długości korytarzy ponad 2,5 km, przy różnicy wysokości około 60 metrów jest największą jaskinią Sudetów i jedną z głębszych jaskiń w Polsce. Unikalny mikroklimat jaskini (temperatura w granicach 6ºC, o niewielkiej rocznej amplitudzie; wilgotność powietrza w granicach 100%; słaby ruch mas powietrza) pozwala na tworzenie się zachwycającej szaty naciekowej, z której to Jaskinia Niedźwiedzia najbardziej słynie.

W ramach warsztatu młodzież zwiedziła jeszcze Pijalnie wód i Park Zdrojowy w Lądku Zdroju oraz wzięła udział w zajęciach teoretycznych, których tematem była przyroda Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Joanna Knutelska, Wojciech Wróbel.