Pytania i odpowiedzi do SIWZ – Przetarg – Zakup sprzętu komputerowego oraz multimedialnego

Zamieszczono plik z pytaniami i odpowiedziami do SWIZ

Całość dokumentacji dotyczącej w/w przetargu.