Rajd pieszy – Czarne Stawy 2011

W dniu 20 października 2011 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej nr 7 pn. “Rajd pieszy. Lokalne ścieżki edukacyjne”. W warsztacie udział wzięło 24 uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 1 TA. Warsztat przeprowadzony został na terenie Rezerwatu Czarne Stawy w Chocianowie.

Sprawozdanie z przeprowadzania warsztatów Edukacji Ekologicznej Nr 7 pn. “Rajd pieszy. Lokalne ścieżki edukacyjne” realizowanych w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w II półroczu 2011. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od przejścia pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie rozpoczyna sięŚcieżka Przyrodnicza “Uroczysko Czarne Stawy”. Następnie uczestnicy przeszli kolejnymi sześcioma punktami Ścieżki Przyrodniczej, z których cztery znajdowały się na terenie Rezerwatu Przyrody “Czarne Stawy”. Młodzież zapoznała się przede wszystkim z budową lasu, torfowiska, roślinnością torfowisk i borów bagiennych. W trakcie trwania zajęć w szczególności podkreślano konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego.

Na zakończenie warsztatów odbyło się wspólne ognisko, które zorganizowano na terenach edukacyjno-rekreacyjnych przy hali sportowej Zespołu Szkół w Chocianowie.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń.