Rajd pieszy ścieżką przyrodniczą

W dniu 6 października 2014 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej nr 17 pn. “Rajd pieszy ścieżką przyrodniczą”. W warsztacie udział wzięło dwudziestu jeden uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 4 TA. Warsztat przeprowadzony został na terenie Rezerwatu Czarne Stawy w Chocianowie.

Sprawozdanie z przeprowadzenia warsztatów edukacji ekologicznej nr 17 pn. “Rajd pieszy ścieżką przyrodniczą” realizowanych w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w II półroczu 2014. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od przejścia pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie rozpoczyna się Ścieżka Dydaktyczna “Uroczysko Czarne Stawy”. Następnie uczestnicy przeszli kolejnymi punktami Ścieżki Przyrodniczej, które znajdują się na terenie Rezerwatu Przyrody “Czarne Stawy”. Podczas wyprawy młodzież zapoznała się przede wszystkim z budową lasu, torfowiska, roślinnością torfowisk i borów bagiennych. W trakcie trwania zajęć w szczególności podkreślano konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego.

Podczas rajdu pieszego, uczniowie pokonali pieszo łącznie około 15 km. Po powrocie do szkoły uczestnicy warsztatów obejrzeli jeszcze prezentację z której mogli się dowiedzieć wielu interesujących informacji dotyczących recyklingu surowców wtórnych oraz prowadzonej przez Zespół Szkół w Chocianowie selektywnej zbiórki odpadów. W prezentacji zawartych było też wiele ciekawostek i danych, dotyczących kosztów wytwarzania nowego sprzętu codziennego użytku w porównaniu z tym samym sprzętem wyprodukowanym z pozyskanych z recyklingu surowców.

Na zakończenie warsztatów odbyło się wspólne ognisko, które zorganizowano na terenach rekreacyjno-edukacyjnych przy hali sportowej Zespołu Szkół w Chocianowie.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń oraz Ireneusz Podolski.