Rajd Rowerowy 2011

Dnia trzeciego października 2011 przeprowadzono warsztaty edukacji ekologicznej nr 6 pn. “Rajd rowerowy”. W warsztacie wzięło udział dziesięć uczennic Zespołu Szkół w Chocianowie z klasy 1 TT. Udział w warsztacie był nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca w szkolnym finale zbierania surowców wtórnych.

Sprawozdanie z przeprowadzania warsztatów Edukacji Ekologicznej nr 6 pn. “Rajd rowerowy” realizowanego w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej pn. “Ja i moje środowisko” w II półroczu 2011r. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od zapoznania z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa oraz ruchu drogowego. Omówione zostały zasady organizowania turystyki kwalifikowanej oraz rekreacyjnej na przykładzie rajdu rowerowego. W trakcie warsztatów zwracano szczególną uwagę młodzieży na wykorzystywanie roweru jako alternatywnego, chroniącego środowisko środka komunikacyjnego. Następnie uczestniczki rajdu pokonały dystans około 37 km, przejeżdżając po terenach czterech gmin – Chocianów, Lubin, Polkowice, Przemków. Trasa prowadziła kolejno przez następujące miejscowości: Chocianów – Trzmielów – Szklary Dolne – Szklary Górne – Jędrzychów – Nowa Wieś Lubińska – Parchów – Pogorzeliska – Jakubowo Lubińskie – Chocianów. Rajd przebiegał również po lokalnych terenach o dużym znaczeniu ekologicznym, były to: Obszar Chronionego Krajobrazu “Lasy Chocianowskie”, oraz Przemkowski Park Krajobrazowy. Na trasie można było równieżobserwować zabytkowe: Kościół św. Jacka w Pogorzeliskach oraz zabudowania dawnego tartaku w Chocianowie, gdzie kończyła się trasa wyprawy i gdzie odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń.