Rajd rowerowy – Lokalne szlaki turystyczne, maj 2014

Rajd odbył się w dniach 19 i 20 maja 2014 roku. Wzięło w nim udział dziewięcioro uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 1 TT.

Warsztaty realizowane w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w I półroczu 2014. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od przypomnienia zasad poruszania się po drogach publicznych przez kolumnę rowerzystów. Następnie uczestnicy warsztatów przejechali dookoła Chocianowa wyszukując jednocześnie dzikich wysypisk i składowisk śmieci. Niestety na niewielkim obszarze znaleziono kilkanaście takich miejsc, co świadczy o niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców naszego miasta i  gminy. Dalej grupa poruszała się szlakami rowerowymi oraz szosami przejeżdżając m.in. po terenach Obszaru Chronionego Krajobrazu “Lasy Chocianowskie” i “Doliny Czarnej Wody”. Trasa rajdu wiodła kolejno przez miejscowości: Chocianów – Chocianowiec – Raków – Trzebnice – Michałów – Jaroszówka – Zamienice – Rokitki. Tego samego dnia odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Kolejnego dnia uczestnicy rajdu udali się w drogę powrotną do Chocianowa, tym razem przejeżdżając przez miejscowości Rokitki – Duninów i Chocianów. Po drodze młodzież przejechała jeszcze trasę ścieżki dydaktycznej “Uroczysko Czarne Stawy”, która przebiega przez tereny Rezerwatu Przyrody “Czarne Stawy”. Łącznie grupa spędziła na rowerach około pięciu godzin, podczas których pokonała dystans ponad 50 km.

W trakcie trwania zajęć zwracano uwagę w szczególności na konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego. Przekonywano też uczestników warsztatów do aktywnego spędzania czasu i wykorzystywania roweru jako alternatywnego sposobu przemieszczania się. Poruszano również kwestię szkodliwości dla środowiska jakie niesie ze sobą nadmierne wykorzystywanie pojazdów spalinowych.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Wojciech Wróbel, Ewelina Kulesza.