Rajd rowerowy, maj 2013

W dniach 16-17 maja 2013 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej w formie rajdu rowerowego. W warsztacie udział wzięło piętnaścioro uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klas 1 TA oraz 2 TT.

Sprawozdanie z przeprowadzenia warsztatów edukacji ekologicznej “Aktywna turystyka w zgodzie z naturą. Rajd rowerowy” oraz  “Lokalne szlaki turystyczne. Rajd rowerowy” realizowanych w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w I półroczu 2013. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od przypomnienia zasad poruszania się po drogach publicznych przez kolumnę rowerzystów. Następnie uczestnicy warsztatów udali się pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie swój początek ma Ścieżka Przyrodnicza “Uroczysko Czarne Stawy”.

Dalsza część rajdu prowadziła częściowo Ścieżką Przyrodniczą na terenie Rezerwatu Przyrody “Czarne Stawy” a dalej czerwonym szlakiem rowerowym przebiegającym po terenach Borów Dolnośląskich, będących jednym z największych kompleksów leśnych Europy. Na trasie młodzież zwiedziła dawną wieżę widokową – Wieża Fryderyka. W dalszej części rajdu grupa przemieszczała się po terenach Przemkowskiego Parku Krajobrazowego przejeżdżając w okolicach miejscowości, Węgielni oraz Jakubowo Lubińskie.

Następnie wyprawa przejechała przez miejscowość Pogorzeliska i wjechała na tereny Obszaru Chronionego Krajobrazu “Lasy Chocianowskie”. Stąd młodzież przejeżdżając obrzeżami Chocianowa udała się do Ekomuzeum “Wrzosowej Krainy” w Duninowie. Tu miały miejsce zajęcia edukacji ekologicznej oraz zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego.

Po spędzeniu siedmiu godzin na rowerze i przejechaniu około 50 km trudnymi leśnymi trasami, rajd dotarł do miejscowości Rokitki, gdzie młodzież zatrzymała się na nocleg. Uczestnicy wyprawy zjedli zasłużony obiad oraz spędzili trochę czasu na odpoczynek. Poczym jeszcze tego samego dnia odbyło się wspólne ognisko ze śpiewami, zabawami integracyjnymi oraz pieczeniem kiełbasek.

Kolejnego dnia uczestnicy rajdu przejechali około 15 km z miejscowości Rokitki do Chocianowa, gdzie pod Pałacem w miejscowym Parku Miejskim zakończono warsztaty.

W trakcie trwania zajęć zwracano uwagę w szczególności na konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego. Podczas rajdu, grupa kilkakrotnie zatrzymywała się przy nielegalnych “dzikich” składowiskach śmieci, gdzie dyskutowano i omawiano problem niewłaściwego zachowania ludzi. Przekonywano też uczestników warsztatów do aktywnego spędzania czasu i wykorzystywania roweru jako alternatywnego sposobu przemieszczania się. Poruszano również kwestię szkodliwości dla środowiska jakie niesie ze sobą nadmierne wykorzystywanie pojazdów spalinowych.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Ireneusz Podolski, Agnieszka Hruszowiec, Edyta Wróblewska-Lis, Ewelina Kulesza.